Whenever I log in to my website to write posts or add drawings, I see the total number of blog posts. I knew I was approaching the magic number 1000, so I was thinking of a special post to celebrate my jubilee… when all of a sudden I noticed I had passed it. So this is my 1003rd post since I started my blog in november 2007. Congratulations to myself.

Elke keer dat ik inlog op mijn website om nieuwe berichten te schrijven of tekeningen toe te voegen, zie ik het totaal aantal blogberichten dat ik heb gemaakt. Zo wist ik dat ik het magische getal van 1000 berichten naderde, dus ik begon al na te denken over een bijzonder bericht om het jubileum te vieren… totdat ik ineens zag dat ik de grens van 1000 al voorbij was. Dus dit is dan mijn 1003de blogbericht sinds ik mijn blog begon in 2007. Felicitaties aan mezelf.