voorbeeld_565544_br_g6_t4_l1_04

98 years ago, on the 11th hour of the 11th day of the 11th month, the First World War ended with an Armistice. I made this drawing for primary school history lessons to explain trench warfare. The Netherlands was a neutral country in that war, so it is not a part of our ‘collective memory’. For the belligerent nations of that war, it is still the Great War – a name that recalls the cruelties of a war that wiped out an entire generation of young boys.

98 jaar geleden, op de 11 de uur van de 11de dag van de 11de maand, eindigde de Eerste Wereldoorlog met een wapenstilstand. Deze tekening maakte ik voor geschiedenislessen voor de basisschool, om een uitleg te geven over de loopgravenoorlog. Nederland was neutraal in deze oorlog, die daardoor geen deel uitmaakte van ons ‘collectieve geheugen’. In de strijdende landen van die oorlog, is het nog steeds ‘De Grote Oorlog’ – een naam die de gruwelijkheden van een oorlog, die een hele generatie jonge jongens wegvaagde, in herinnering roept.