Last week, my wife and one of my daughters wanted to visit Spiel’18, a huge game convention in Essen (Germany). I went with them and had a cold day of sketching around the Messe Essen. The sketch above was made near the entrance of the Messe.

Afgelopen week wilden mijn vrouw en een van mijn dochters Spiel’18 bezoken, een grote beurs voor spellen in het Duitse Essen. Ik ging mee en had een koude schetsdag rond de Messe Essen. Bovenstaande schets is gemaakt in de buurt van de ingang tot de Messe.

Near the Messe, is the Gruga Park. In this park, you can see this fairytale building, designed by the Austrian architect Friedensreich Hundertwasser. It is a Ronald McDonald House, where faimilies with sick children can stay during their treatment in the University Hospital in Essen. On the sketch below, you see a part of the hospital itself, seen from the Ronald McDonald House – it is easy to see who has the better view.

Vlakbij de Messe ligt het Gruga Park. In dit park kun je dit sprookjesachtige gebouw zien, een ontwerp van de Oostenrijkse architect Friedensreich Hundertwasser. Het is een Ronald McDonald Huis, waar gezinnen met zieke kinderen kunnen verblijven gedurende hun behandeling in het Universitair Ziekenhuis van Essen. Op de tekening hieronder zie je een deel van het ziekenhuis zelf, gezien vanaf het Ronald McDonald Huis – het is wel duidelijk wie het beste uitzicht heeft.

 

The last two drawings are made along the Alfredstraße. Between them, I had a good hot cup of coffee to warm up. I have to get used to these lower temperatures after the hot spring, summer and early autumn we had this year. The last sketch show some traces of rain – it was time to stop drawing.

De laatste twee tekeningen maakte ik langs de Alfredstraße. Daar tussenin, dronk ik een flink hete kop koffie om op te warmen. Ik moet weer wennen aan deze lage temperaturen na de hete lente, zomer en begin van de herfst die we dit jaar hebben gehad. Op de laatste tekening zie je wat sporen van regendruppels – het werd tijd om te stoppen.