On 2 and 3 june, I participated at the Sketch Weekend of the Urban Sketchers Nederland in Amsterdam. The meeting point was Café-Restaurant Amstelhoeck, with its great view over the River Amstel. I made the sketch above in the early morning of the second day, when all was till very quiet.

Op 2 en 3 juni deed ik mee aan het Sketch Weekend van de Urban Sketchers Nederland in Amsterdam. De ontmoetingsplek was Café-Restaurant Amstelhoeck, waarvandaan je een prachtig zicht over de Amstel hebt. Ik maakte de tekening hierboven in de vroege ochtend van de tweede dag, toen alles nog heel rustig was.

This is the Café ‘t Hooischip. The first day was clouded day… it would have been nice to have some more contrast between sunny and shadowy surfaces in this sketch.

Dit is Café ‘t Hooischip. De eerste dag was het bewolkt… het zou mooi zijn om meer contrast te hebben gehad tussen zonnige en schaduwrijke plekken in deze schets.

The Staalmeestersbrug where the Staalstraat crosses the Groenburgwal. The most ‘Amsterdammish’ sketch I made, I think.

De Staalmeestersbrug waar de Staalstraat kruist met de Groenburgwal. De meeste Amsterdamse schets die ik gemaakt heb, denk ik.

A sunny Rembrandtplein. If you want to see more Amsterdam sketches, look here. Thanks to the organisation and all volunteers and to all participants for making it such a great weekend!

Een zonnig Rembrandtplain. Als je meer schetsen uit Amsterdam wil zien, kijk dan hier. Hartelijk dank aan de organisatie, alle vrijwilligers en alle deelnemers die er een geweldig weekend van hebben gemaakt!