This week I am a volunteer at the 10th Urban Sketchers Symposium in Amsterdam. Sketchers from 47 countries meet and draw Amsterdam. As I expected, I had no opportunity to draw during the day, as I have work to do. The sketch above was made at 7.00 AM, on my walk from the Central Station to the venue, the Zuiderkerk.

Deze week ben ik vrijwilliger bij het 10de Urban Sketchers Symposium in Amsterdam. Tekenaars uit 47 landen ontmoeten elkaar en tekenen Amsterdam. Zoals verwacht, heb ik gedurende de dag geen tijd om te tekenen, omdat ik moet werken. De schets hierboven maakte ik om 7 uur ‘s ochtends, op mijn wandeling van het Centraal Station naar de Zuiderkerk.

And this one I made in the evening on my way to the station. After a long and extremely hot day in the Zuiderkerk, I was too tired to draw, but a nice conversation with a few sketchers I met gave me new energy. You see the Zeedijk.

En deze maakte ik ‘s avonds op weg naar het station. Na een heel lange, bloedhete dag in de Zuiderkerk had ik geen puf meer om te tekenen, maar een gesprekje onderweg met een aantal tekenaars gaven me weer energie. Je ziet de Zeedijk.

Another early morning sketch. I kept it green and red, so it made a good match with the great stamps, designed by Anne Rose Oosterbaan. I am proud to be part of the amazing team of around 60 volunteers – the so-called Red Army (because of our red T-shirts). One day to go!

Een ander vroege schets. Ik hield hem groen en rood, zodat hij mooi paste bij de mooie stempels die Anne Rose Oosterbaan heeft ontworpen. Trots om onderdeel te zijn van het geweldige team van ongeveer 60 vrijwilligers – ook wel het Rode Leger genoemd (vanwege onze rode T-shirts). Nog één dag te gaan!