5_2_zintuigen_06

Two drawings I made for lessons about the senses. The drawing above shows taste papilla as you have them yourself on your tongue. Below, you see the inside of your ear.

Twee tekeningen die ik maakte voor lessen over de zintuigen. Bovenstaande tekening laat de smaakpapillen zien – ook jij hebt ze op je tong (eet smakelijk!). Hieronder zie je de binnenkant van je oor.5_2_zintuigen_04