Each year, many dutch schools work with the ‘Anne Frank Krant’ (Anne Frank Journal) on history projects about World War II and the persecution of Jews, and its meaning in modern times. This year, it is 75 years ago that Anne Frank started to write her famous diary, and it is 70 years ago it was published. In this years issue, children from around the world tell about the diaries they keep and the stories they tell. I made these portraits of them. I like it that even after such a long time, Anne Frank is still an example and a source of inspiration.

Elk jaar werken veel scholen in Nederland aan de hand van de ‘Anne Frank Krant’ aan geschiedenisprojecten over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, en de betekenis daarvan in de huidige tijd. Dits jaar is het 75 jaar geleden dat Anne Frank begon aan haar beroemde dagboek, en ia het 70 jaar geleden dat het dagboek werd gepubliceerd. In de editie van dit jaar, vertelt een aantal kinderen van over de hele wereld over hun dagboek en over hun verhalen. Ik tekende hun portretten. Ik vind het mooi dat Anne Frank na zo’n lange tijd nog altijd tot voorbeeld dient en een bron van inspiratie is.