voordeur

In the dutch system of wellfare and care, a lot is going to be changed. Many tasks and responsibilities are moving from provinces to cities and towns. The city of Apeldoorn uses my drawings to inform their inhabitants.

In ons systeem van zorg en welzijn gaat heel veel veranderen. Veel taken en verantwoordelijkheden gaan van de provincies naar de gemeenten. De gemeente Apeldoorn gebruikt mijn tekeningen om haar burgers te informeren.