A drawing for the community of Apeldoorn. It is a cover illustration of a report on assisted living.

Een tekening voor de gemeente Apeldoorn. Het is een omslagtekening voor een rapport over beschermd wonen.