Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 4

Van Zanten

Van Zanten

A few weeks ago, I made this Van Zanten cartoon for the economist magazine ESB. It was going with an article about economic models for health care and its consequences for the number of hospitals. In teh article, I read that in 1979 there were 243 hospitals and currently only 93 (bigger hospitals, of course) – I imagined consequences of this and I wrote this joke about travel times to hospitals. Currently, a few hospitals in the Netherlands are having heavy financial problems and maybe they will close down – one of the directors specificallyy mentioned driving times for ambulances as a major consequence of closing the hospitals. So my cartoon has an unintended actual urgency – making it less funny, I’m afraid… Well, here is my translation: 1) In 1979 we had 243 hospitals in the Netherlands, and now we only have 93 of them. 2) As a consequence, rides to a hospitals have become longer and we spend more time on the road with our patients. Therefore, we ask them to make a choice before departure… 3) A: I want to lunch at a McDrive. B: I bring my own lunch. C: Don’t mind me and drive on.

Een aantal weken geleden maakt ik deze Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESB. De strip hoorde bij een artikel over de invloed van verschillende financieringsmodellen op het aantal ziekenhuizen in Nederland. In het artikel las ik dat we van 243 ziekenhuizen in 1979 naar 93 ziekenhuizen nu zijn gegaan – ik bedacht dit grapje over de gevolgen daarvan. Nu kwam deze week het nieuws van de dreigende sluiting van een aantal ziekenhuizen. De directeur van een van die ziekenhuizen noemt nu net dit probleem van lange reistijden voor ambulances als een belangrijk gevaarlijk gevolg van sluiting van zijn ziekenhuis. Daarmee wordt mijn stripje onbedoeld actueel – en minder grappig, vrees ik.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Yesterday I had a kind of jubilee. For the tenth time, I went to the Prinses Maxima Centrum (the dutch national center for research and treatment of children with cancer) for my volunteer work for the Foundation ‘Tekenen voor Kinderen’. Wojtek wanted me to draw his favourite stuffed animals, that his Polish grandmother collects at her local supermarket. She has still to do a lot of shopping to collect them all! Ella didn’t want a drawing by me, well, because she can draw everything herself! And she proved it in a ‘drawing battle’ between her and me: elephants, fish, flamingoes, chickens, guinea pigs – I surrendered. Feline (what’s in a name?) wanted to draw a sleeping cat in a basket, but she didn’t know how to do it. So I drew a cat on my sheet of paper, and she followed me line by line. When we were ready, we exchanged our drawings: she happy, me happy.

Gisteren had ik een soort jubileum. Voor de tiende keer bezocht ik het Prinses Maxima Centrum (het nationale centrum voor onderzoek naar en behandeling van kinderen met kanker), voor mijn vrijwilligerswerk voor de Stichting ‘Tekenen voor Kinderen’. Wojtek wilde dat ik zijn favoriete knuffeldieren tekende, die zijn Poolse oma bij elkaar spaart in haar supermarkt. Oma moet nog veel boodschappen doen voordat ze ze allemaal bij elkaar heeft! Ella wilde helemaal geen tekening van mij, want zij kan alles al zelf tekenen! En dat bewees ze in een tekenwedstrijd tussen haar en mij: olifanten, vissen flamingo’s, kippen, cavia’s – ik gaf me gewonnen. Feline wilde een poes tekenen, die in een mandje ligt te slapen, maar ze wist niet goed hoe ze dat moest aanpakken. Dus ik tekende op mijn papier een slapende kat, en zij tekende me lijntje voor lijntje na. Toen we klaar waren, ruilden we van tekening: zij blij, ik blij.

 

Vader & dochter

Vader & dochter

My daughter Meike (13 years) loves to draw. She went with me to urban sketchers meetings several times, concluding that sketching buildings is boring. However, last week she became very enthusiastic about drawing houses and last Saturday we went to make sketches in our neighborhood. Compare our two drawings!

Mijn dochter Meike (13 jaar) houdt van tekenen. Ze is een aantal keren met me mee gegaan naar urban sketchers bijeenkomsten, waaruit ze concludeerde dat gebouwen tekenen sáááái is. Maar opeens werd ze vorige week weer enthousiast over het tekenen van huizen en zo gingen we afgelopen zaterdag tekenen bij ons in de buurt. Kijk en vergelijk!

Kun jij dit? *****

Kun jij dit? *****

On the website ‘In de Boekenkast’, there is another nice review  of ‘Kun jij dit?’ (the maximal 5 stars), written by Astrid Langeveld. So far, all reviews have been very good, so you can imagine how happy and proud I am. You can read it here.

Op de website ‘In de boekenkast’ staat een nieuwe mooie recensie voor ‘Kun jij dit?’ (de maximale score van 5 sterren), geschreven door Astrid Langeveld. Tot nog toe zijn alle recensies erg goed, dus je kunt je voorstellen hoe blij en trots ik ben. Je kunt de recensie hier lezen, maar hieronder heb ik de tekst overgenomen:

Recensie Kun jij dit?
door Astrid Langeveld

Het kleurrijke prentenboek Kun jij dit? gaat over Siem de schildpad. Hij wil graag met andere dieren spelen, maar die lachen hem uit, omdat ze denken dat hij niks stoers kan. Siem loopt verdrietig weg en komt dan zijn vriend Kasper de muis tegen. Samen proberen ze erachter te komen wat Siem wel of niet kan.
De degelijke hardcover oogt erg vrolijk en is rijk geïllustreerd. De titel geeft perfect aan waar het verhaal over gaat.

Dit prentenboek staat vol met hele mooie grote illustraties. De teksten op de bladzijdes zijn niet lang. Het verhaal is een prima boek om voor te lezen in de kleutergroepen of thuis. De kinderen leren om niet te kijken naar wat ze niet kunnen, maar juist naar wat ze wel kunnen. Ze leren ook over verschillende emoties. Dit boek is ook een mooie aanzet naar een gesprek over emoties. Maar vooral laat het verhaal zich goed lenen om tijdens of na het voorlezen opdrachten te doen, om te kijken wat de kinderen zoal zelf kunnen. Laat ze hun talent ontdekken! Je kunt de kinderen bijvoorbeeld tijdens het voorlezen de bewegingen van de dieren uit het boek na laten doen. Dit slim bedachte boek is erg leerzaam en je kunt er veel verschillende kanten mee op.

Culemborg

Culemborg

Two sketches I made this morning in Culemborg. The first one is a drawing of the Binnenpoort (Iner Gate), seen from the Varkensmarkt (Pigs’market). The other one shows the Achterweg going up to the river dike along River Lek.

Twee schetsen die ik vanochtend maakte in Culemborg. De eerste is een tekening van de Binnenpoort, gezien vanaf de Varkensmarkt. Op de andere schets zie je de Achterweg die omhoog loopt naar de Lekdijk.

Workshop

Workshop

It is ‘Children’s Book Week’ in the Netherlands, and I was invited to the Beatrixschool in Nieuwegein to tell the children about the picture book ‘Kun jij dit?’ and to teach some drawing workshops. I had five groups of enthusiastic artists! The youngest children drew their stuffed animals, the older children learnt to draw Kasper the mouse, one of the main characters in the book. It was a very pleasant day – thanks to all teachers and children!

Het is Kinderboekenweek. Ik werd uitgenodigd door de Beatrixschool in Nieuwegein om de kinderen wat te vertellen over het prentenboek ‘Kun jij dit?’ en om tekenworkshops te geven. Ik had vijf groepen vol enthousiaste tekenaars! De jongste kinderen tekenden hun knuffel, de oudere kinderen leerden om Kasper de muis te tekenen, een van de hoofdrolspelers uit het boek. Het was een heel plezierige dag – dank aan alle juffen en kinderen!

Open Dag Hulpdiensten

Open Dag Hulpdiensten

Saturday 13 october, several emergency services have their ‘Open Day’ in Culemborg. Police, fire brigade, ambulance services, Royal Dutch Marine, forensic institutes, rescue brigades and many more organisations will show themselves to the public. I made illustrations and the design of the flyer that will be given to the visitors.

Zaterdag 13 oktober is er in Culemborg een Open Dag voor de Hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, de Koninklijke Marine, forensische instituten, reddingsbrigades en nog veel meer organisaties laten zich die dag zien aan het publiek. Ik maakte illustraties en ontwerp voor de flyer die aan alle bezoekers zal worden uitgedeeld.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, going with an article about ‘extreme riches’. My translation: 1) I have nothing against extreme riches. 2) Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: started with nothing, and earned their money with hard work. Okay. 3) And work hard, they do: long working days, full agendas, strict travel schemes, stress, sleep deprivation and barely time for a private life. 4) Sigh – Why does riches often end up in the hands of people who know to enjoy it so badly?

Een Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESb, bij een artikel over ‘extreme rijkdom’.

 

Culemborg

Culemborg

After having lived in Culemborg for 15 years, I finally drew its best known building: the historic town hall.

Nu ik 15 jaar in Culemborg woon, werd het wel eens tijd om het bekendste gebouw van de stad te tekenen, het historische stadhuis.

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Yesterday, our life drawing club had its first drawing session after the holidays. Here are my best results of the evening, poses of 7-8 minutes.

Gisteren kwam ons modeltekenclubje voor de eerste keer na de vakanties weer bij elkaar. Dit zijn mijn beste resultaten van de avond, poses van elk 7 -8 minuten.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Yesterday, I went to the Prinses Maxima Centrum (the dutch national centre for treatment of children with cancer) again, for my volunteer work for the ‘Tekenen voor Kinderen’ Foundation. I had some severe competition for the attention of the children, because world famous DJ Armin van Buuren was there to meet children in his fabulous Muziekids studio. Fortunately for me, there were also many children who wanted to have a drawing, like Britt. In the morning, I drew  her as SuperBritt, the super heroin that will fight and beat any disease. Britt was also available for photoshoots: first with me, later with Armin. Lucky guys, we are.

Gisteren bezocht ik weer het Prinses Maxima Centrum (het nationale centrum voor de behandeling van kinderen met kanker), voor mijn vrijwilligerswerk voor de Stichting ‘Tekenen voor kinderen’. Ik had geduchte concurrentie voor de aandacht van de kinderen, want ‘s middags kwam Armin van Buuren om kinderen te ontmoeten in zijn fantastische Muziekids-studio. Gelukkig voor mij, waren er ook veel kinderen die een tekening wilden, zoals Britt. ‘s Ochtends tekende ik Britt als SuperBritt, de superheldin die elke ziekte te lijf gaat en verslaat. Britt was ook beschikbaar voor foto-shoots: eerst met mij, later met Armin. Bofkonten zijn we toch.

Thanks to Britt’s mom for the pictures – Dank aan Britts moeder voor de foto’s!

Rotterdam

Rotterdam

Last Saturday, I joined the Urban Sketchers Netherlands and the Urban Sketchers Rotterdam for a sketch day in Rotterdam. The sketch above was made on my way from the railway station to the meeting point. It shows the high rises of the Weena.

Afgelopen zaterdag deed ik met de Urban Sketchers Nederland en de Urban Sketchers Rotterdam mee aan de sketch day in Rotterdam. Bovenstaande tekening maakte ik op weg van Rotterdam Centraal naar het ontmoetingspunt.

The world famous cube houses were a challenge for every artist, I think. The good thing with such complictaed shapes and perspectives is that drawing errors don’t attract attention.

De wereldberoemde kubuswoningen waren een uitdagende klus voor iedere tekenaar, denk ik. Het goede aan zulke complexe vormen en perspectieven is dat foutjes in de tekening niet geweldig opvallen.

A last drawing of the White House on the right and the Willemsbrug on the left. Thanks to the organisation!

Een laatste tekening van het Witte Huis (rechts) en de Willemsbrug (links). Bedankt voor de organisatie!

Rain or no rain – Regen of niet?

Rain or no rain – Regen of niet?

This is the view on Everdingen (mostly hidden behind the dike alond the River Lek). When I started the drawing there was a clear blue sky with a bright sun. All of a sudden, the lights went out and it looked as if a huge thunderstorm was coming. I hurried to finish my drawing before I had to flee for the rain… but by the time I packed my bag, the sky was blue again and the sun was shining. Didn’t feel a single drop.

Dit is een uitzicht op Everdingen (grotendeels verborgen achter de Lekdijk). Toe in aan deze tekening was de hemel blauw en scheen de zon fel. Plotseling echter ging het licht uit en leek er een flinke onweersbui op komst te zijn. Ik haastte me om de tekening af te krijgen voordat het zou beginnen te regenen… maar tegen de tijd dat ik mijn spullen inpakte was de hemel weer blauw en scheen de zon. Geen druppel gevoeld.

Kun jij dit? – meer recensies

Kun jij dit? – meer recensies

It has been a while since ‘Kun jij dit?’ was published, but here are two recent reviews. I hope you understand I will not transalte them into english…

Het is alweer een tijdje geleden dat ‘Kun jij dit?’ verscheen, maar hier zijn twee recente recensies.

De eerste komt van het blog van Juf Linda (klik hier):

Boekentip: Kun jij dit?

Een boek dat gaat over dieren, vriendschap, vertrouwen, doorzettingsvermogen en het ontdekken van je talenten. In het boek ‘Kun jij dit?‘ komt dit allemaal voorbij. In deze blog vertel ik je meer over dit geweldige prentenboek.

De inhoud
Het boek gaat over Siem de schildpad. Siem wil graag met de andere dieren spelen. Wanneer hij bij de andere dieren komt, lachen ze hem uit omdat hij bepaalde dingen niet kan die de andere dieren wel kunnen.

Siem wordt daar erg verdrietig van. Wanneer hij verdrietig weggaat, komt hij zijn vriend Kasper de muis tegen. Kasper doet er alles aan om Siem weer op te vrolijken en met hem te kijken naar de dingen die hij wel kan. Uiteindelijk blijkt dat Siem iets heel bijzonders kan, dat de andere dieren niet kunnen.

De illustraties
Dit prentenboek bestaat uit mooie, duidelijke illustraties. Ze zijn erg kleurrijk en mooi vormgegeven. Bewegingen en uitspraken worden goed verbeeld en ook de emoties van de dieren zijn herkenbaar. De achtergronden zijn erg rustig. Deze zijn wit of een rustig landschap.

In de praktijk en mijn mening
Dit prentenboek is een boek waarin veel thema’s worden besproken. Zoals ik hierboven al beschreef gaat het boek over dieren, vriendschap, vertrouwen, doorzettingsvermogen en het ontdekken van je talenten. Dit maakt dat het boek erg geschikt is voor kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij werken op school met de Kanjertraining en ik kon dit boek daar heel goed bij inzetten. De kinderen konden zo goed verwoorden welke kleur petten de dieren op hadden gezet. In de praktijk is het mooi om een gesprek met de kinderen te voeren over talenten. Waar ben je goed in? Wat vind je moeilijk? En is het erg als je iets niet kan?

Wat erg leuk is voor jonge kinderen is dat Kasper vraagt welke dingen Siem kan. Zo vraagt hij: ‘Kun jij omrollen als een krokodil?’ of ‘Kun jij je uitschudden als een natte hond?’. Deze vragen nodigden de kinderen uit om ook eens te proberen of ze dat konden. Hierdoor werd er ook een bewegingsactiviteit aan het boek gekoppeld.

De kinderen waren dus niet alleen aan het luisteren naar het verhaal, maar kwamen ook in beweging. Dit is een boek dat in het onderwijs erg goed gebruikt kan worden tot ongeveer groep 4 of 5.

De tweede recensie komt van ‘In de boekenkast’ (klik hier):

Recensie Kun jij dit?

door Sandra Hutchison

Siem heeft zin om te spelen en gaat buiten op zoek naar de andere dieren. Als eerste loopt hij aap, leeuw en slang tegen het lijf. Hij vraagt ze wat ze aan het doen zijn. Leeuw geeft aan dat ze het spel: Kun jij dit? Spelen. Aap laat direct heel stoer zien wat hij kan, slang volgt zijn voorbeeld. De dieren weten dondersgoed dat schildpad dat allemaal niet kan. Sterker nog ze denken dat schildpad helemaal niets kan. Verdrietig gaat schildpad weg, maar gelukkig komt hij al snel zijn vriend muis tegen die hem op weet te vrolijken.

Kun jij dit? Is een mooi geïllustreerd prentenboek met een nog mooiere boodschap. Het verhaal over vriendschap, er bij willen horen en doorzettingsvermogen laat zien dat iedereen wel ergens goed in is. Maar je soms iemand anders nodig hebt om jouw talenten te ontdekken en je zelfvertrouwen te herstellen. Of om te beseffen dat je gewoon nog even flink moet oefenen. Een fantastisch vrolijk boek dat kan helpen om kinderen te leren dat ook zij net zo goed zijn genoeg als een ander en dat dit ook telt voor de andere kinderen in hun omgeving.

Kun jij dit? is een leuk boek om uit voor te lezen (thuis, maar zeker ook klassikaal) en je kind te stimuleren om te laten zien waar hij of zij allemaal goed in is.’ Kun jij net als Siem op één been staan of omrollen of kun jij het nog veel beter?’ Aanrader voor iedere peuter of kleuter bij wie het zelfvertrouwen wel een oppepper kan gebruiken.

Engeland (3/3)

Engeland (3/3)

In this final episode of my holiday report we will go to sea. Strangely enough, the sea itself is almost completely lacking on my sketches.

In deze laatste aflevering van mijn vakantieverslag gaan we naar zee. Vreemd genoeg is de zee zelf vrijwel afwezig op mijn schetsen.

The tidal harbour of Dartmouth. I liked the two harbour towns of Brixham and Dartmouth very much. Maybe I liked Brixham a little more, because it is less polished than Dartmoor, but I had no time to make a decent sketch there.

De getijdenhaven van Dartmoor. Ik vond de twee havenstadjes Brixham en Dartmoor erg mooi. Misschien vond ik Brixham leuker omdat het minder opgepoetst was, maar daar had ik te weinig tijd voor een goede tekening.

A little detour back into the land to visit friends who were staying at Castle Cary. I managed to make this drawing there while it rained. How English!

Een kleine omweg landinwaarts om vrienden te bezoeken die op vakantie waren in Castle Cary. Het lukte me om deze tekening te maken in de regen – hoe Engels!

Back to sea: Brighton. This drawing was made very close to our camp site. The strange steel structure is the remains of a gas storage tank. I hope they will conserve it as a monument, because I can imagine real estate developers are having their eyes set at the premium location.

Terug naar zee: Brighton. Deze tekening maakte ik ook weer idcht bij de camping. Het vreemde stalen ding is een overblijfsel van een oude gasopslag. Ik hoop dat ze het kunnen bewaren als monument, want ik kan me voorstellen dat projectontwikkelaars hun ogen hebben laten vallen op deze locatie.

Another drawing made in Brighton, sitting on the beach.

Nog een tekening uit Brighton, gemaakt vanaf het strand.

My final drawing of this holiday report is this one. I made it on our camp site in Brighton. We had to leave Brighton just before the Love Pride, and pitches on the camp site were decorated more and more with rainbow flags, rainbow fences, rainbow windmills, rainbow chairs… well, with anything that has rainbow colours. From our pitch we could see only a few proud flags.

Mijn laatste tekening van dit verslag. Ik maakte hem op de camping in Brighton. We vertrokken daar net voor het begin van de Brighton Love Pride en plaatsjes op de camping werden meer en meer versierd met regenboogvlaggen, regenbooghekjes, regenboogmolentjes, regenboogstoelen… eigenlijk met alles wat maar regenboogstrepen had. Vanaf ons plekje zagen we alleen een paar trotse vlaggen.

If you want to see even more sketches I made in England, visit this sketchbook page. – Als je nog meer tekeningen uit Engeland wil zien, ga dan naar deze schetsboekpagina.

Engeland (2/3)

Engeland (2/3)

I promised you more of picturesque England, so here we go.

Ik beloofde jullie meer van het pittoreske Engeland, dus daar gaan we.

A Tea House in Warwick, with a tower of Warwick Castle in the background. In the Castle, we spent a very fine day with knight fights, birds of prey shows, interesting expositions and a stone ball thrown away some 150 meters with a trebuchet (google that!).

Een Tea House in Warwick, met in de achtergrond een toren van Warwick Castle. In het Castle hadden we een mooie dag met riddergevechten, roofvogelshows, interessante exposities en een stenen kogel die 150 meter werd weggegooid met een trebuchet (google dat maar).

In Warwick, the camp site was on a horse racecourse. We had a view on the grandstands. I drew them in the early morning when it was still cool.

In Warwick stond de camping op het binnenterrein van een paardenrenbaan en keken we uit op de tribunes. Ik tekende ze in de vroege ochtend, toen het nog koel was.

On the same day, I made this drawing around sunset.

Dezelfde dag rond zonsondergang maakte ik deze schets.

More picturesque than this restaurant in Cheddar is hard to find. The shop owner was very enthusiastic about our sketches, and he told us that the purple van was still in a good shape.

Pittoresker dan dit restaurant in Cheddar vind je het niet gauw. De eigenaar was enthousiast over onze tekeningen en hij vertelde dat het paarse busje nog goed in vorm was.

The beautiful garden of Coleton Fishacre. The gardeners who came to look at my sketch were glad I made the grass a little greener than it actually was. I think they are doing a great job keeping anything alive at all after weeks of hot, dry weather.

De prachtige tuin van Coleton Fishacre. De tuinlieden die naar mijn tekening kwamen kijken waren blij dat ik het gras wat groener kleurde dan het daadwerkelijk was. Ik denk dat het een prestatie is dat ze nog iets in leven hebben kunnen houden na weken van hitte en droogte.

Next episode we go to sea. – Volgende aflevering gaan we naar zee.

Engeland (1/3)

Engeland (1/3)

It is time for my annual summer holiday report in drawings! And summer it was, even in our destination that is notorious for its rain and fog: England.

Het is weer tijd voor mijn jaarlijkse zomervakantieverslag in tekeningen. En of het zomer was – zelfs in onze bestemming die berucht is om zijn regen en mist: Engeland.

This is one of my first sketches, made in Canterbury. Often, sketching is limited to waiting time – in this case while waiting for lunch.

Dit is een van mijn eerste tekeningen, gemaakt in Canterbury. Schetsen blijft vaak beperkt tot de wachttijden, en deze maakte ik tijdens het wachten op onze lunch.

Of course, we went to London. We stayed at the Crystal Palace camp site in South London. From a nearby street we had a magnificent view on London.

Natuurlijk gingen we ook naar Londen. We verbleven op een camping in Crystal Palace in Zuid-Londen. Vanuit een straat in de buurt hadden we een prachtig uitzicht over Londen.

Buckingham Palace, drawn while we were waiting for the changes of the guards. The military band was playing ABBA songs – we had expected more soldierlike music like marches. Surprisingly (or not?), ‘Dancing Queen’ was not on the set list.

Deze tekening van Buckingham Palace maakte ik tijdens het wachten op het wisselen van de wacht. De militaire kapel speelde liedjes van ABBA, waar we eerder iets militairs zoals marsen hadden verwacht. Verrassend genoeg (of juist niet?) stond ‘Dancing Queen’ niet op het repertoire.

A typical large inn in Cambridge, near our camp site.

Een typische inn in Cambridge, vlak bij de camping.

In Sandringham, our camp site was near Sandringham House, the palace where some members of the royal family are said to spend their holidays. My wife and I walked to Sandringham House, arriving at the gates just when they were closed. So instead of the imposing House, we made a sketch of the St. Mary Magdalene Church – finishing the sketch only just before the gates were closed there too.

In Sandringham lag de camping op loopafstand van Sandingham House, het paleis waar leden van de koninlijke familie hun vakantie schijnen door te brengen. Mijn vrouw en ik liepen er heen en kwamen aan net toen de poorten werden gesloten. Dus in plaats van het paleis te tekenen, moesten we het doen met het St. Mary Magdalene-kerkje. En net nadat we die tekeningen afhadden, gingen ook daar de poorten dicht. 

In the next episode more of the picturesque England. – In de volgende aflevering meer van het pittoreske Engeland.

Video

Video

Two guys watching a video. A drawing for german lessons, Zugspitze.

Twee jongen die een filmpje kijken. Een tekening voor de methode Duits Zugspitze.

Pregnancy – Zwangerschap (2)

Pregnancy – Zwangerschap (2)

Two other drawings from a series of illustrations I made for public health information about a healthy prgenancy. The one above shows a pregnant woman with cystitis. The one below shows that if you have a cold sore, don’t kiss the baby.

Twee andere tekeningen uit de serie illustraties die ik maakte voor voorlichting over een gezonde zwangerschap. Op de tekening hierboven zie je een vrouw met een blaasontsteking; de tekening hieronder laat zien dat je de baby niet mag kussen wanneer je een koortslip hebt.

Pregnancy – Zwangerschap

Pregnancy – Zwangerschap

For public health information about a healthy pregnancy, I made a series of drawings. These two are about food: always wash fruits and vegetables, and drink only pastuerized milk.

Voor voorlichting over een gezonde zwangerschap maakte ik een serie tekeningen. Deze twee illustraties gaan over voedsel: was altijd groente en fruit en drink alleen gepasteuriseerde melk.

 

Page 4 of 53 ← First ... 2 3 4 5 6 ... Last →