didi

The finished drawing of two characters for a recreation park. See the sketches for this drawing in my earlier message.

De tekening van de twee karakters voor een recreatiepark in kleur. Voor de schetsen van deze tekening ga je naar dit eerdere blogbericht.