bommelerfruit

The project team of fruit growers ‘Praktijknetwerk Bommelerfruit’ has been working on ways to reduce the pollution of water by detergents. Today the results will be presented,  for which I made this poster.

Het projectteam ‘Praktijknetwerk Bommelerfruit’, bestaande uit fruittelers, heeft de afgelopen tijd gewerkt aan werkwijzen om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen te beperken. Vandaag zullen de resultaten worden gepresenteerd. Ik tekende hiervoor deze poster.