Next year, the town of Culemborg will celebrate its 700th birthday. Yesterday, the festive year was opened with a galaconcert of the famous pianoplaying Jusse brothers and the Nederlands Kamerorkest in the Barbara Church. I made a reportage in drawings of the build-up of the stage and the general rehearsal for the concert. This is a selection of the drawings I made.

Volgende jaar bestaat Culemborg 700 jaar. Het feestjaar werd gisteren geopend met een galaconcert van de bekende pianospelende Jusse-broers en het Nederlands Kamerorkest in de Grote of Barbarakerk. Ik maakte een reportage in tekeningen van de opbouw van het podium tot en met de laatste repetities.

My first drawing of the day. Flags are hung behind the stage (later, they had to be removed because of the magnificent lighting plan).

Mijn eerste tekening van de dag. Er worden vlaggen opgehangen (later moesten ze weer weg vanwege het prachtige lichtplan).

The organ in the back of the church… it had to remain silent.

Het orgel achterin de kerk… het moest stil blijven.

I didn’t realise that tuning pianos took so long. I started with this quick sketch, thinking I had only a very short time. But it took around than one and a half  hour for each of the pianos.

Ik realiseerde me niet dat het stemmen van een piano zo lang duurde. Ik begin met deze snelle schets in de veronderstelling dat ik weinig tijd zou hebben. Maar het kostte ongeveer anderhalf uur per piano!

Around two o’clock, musicians and roadies of the Nederlands Kamerorkest started to arrive. I saw some interesting backpacks.

Rond twee uur begonnen de musici van het Nederlands Kamerorkest binnen te komen. Ik zag interessante rugzakken.

Concert rehearsal. For someone like me it is amazing how 30-40 people can play together so well. Even when it was still light in the church (though a little dark if you draw), the light plan already looked terrific.

Concertrepetitie. Voor iemand als ik is het verbazend hoe 30-40 mensen zo goed kunnen samenspelen. Ook al was het nog licht in de kerk (om te tekenen al een beetje te donker) zag het lichtplan er al geweldig uit.

Finally, the stars arrived for the final rehearsal with the orchstra. In the church it was too dark to draw anything else but  almost black and white sketches.

Uiteindelijk arriveerden de sterren van het concert voor de laatste repetitie met het orkest. In de kerk was het intussen te donker om nog iets anders dan vrijwel zwartwit schetsen te maken.


Met dank aan Peter en Anja Elbertse