A ‘conversation plate’ about ‘creation’, for the youngest pupils of primary schools.

Een praatplaat over ‘Maken’, voor de jongste kinderen van de basisschool.