Last Friday, I was a guest of the Mayor of Culemborg – well, I was granted permission to make drawings from his room in the City Hall – the Mayor himself was not ‘at home’. From the balcony I made these sketches. Thanks to all the people who made this possible!

Afgelopen vrijdag was ik de gast van de burgemeester van Culemborg – nou ja, ik had toestemming om tekeningen te maken vanuit zijn werkkamer op het Stadhuis – de burgemeester zelf was ‘niet thuis’. Vanaf het balkon maakte ik deze tekeningen. Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!