Yesterday, I went out to sketch in my town Culemborg. The sketch above shows the roof chaos I see every time when I walk from the parking lot to the city center. In the afternoon, I drew the construction works near my house.

Gisteren ging ik de deur uit om wat te tekenen in Culemborg. Op de schets hierboven zie je de wirwar van daken die ik elke keer zie als ik van de parkeerplaats naar het centrum loop. ‘s Middags tekende ik huizen in aanbouw vlakbij mijn huis.