Last Saturday, I joined the Haarlem Urban Sketchers for a sketch meeting at De Dakkas, a brand new rooftop café-restaurant. The view was excellent – and challenging.

Afgelopen zaterdag deed ik mee aan een schetsbijeenkomst van de Haarlem Urban Sketchers, vanaf het terras van het gloednieuwe café-restaurant De Dakkas. Het uitzicht was prachtig – en uitdagend.

The majestic Great or Sint Bavo Church, towering over the houses of Haarlem.

De imposante Grote of Sint Bavokerk, die hoog boven de huizen van Haarlem uitsteekt.

View to the ex-V&D building. On that building, there is also a high restaurant terrace. Anne Rose, thank you for the organisation!

Uitzicht op het oude V&D-gebouw, waar ook een hoog restaurant met uitzicht in zit. Anne Rose, bedankt voor de organisatie!