Last weekend, I experienced how different it is to live in a city and to visit it as a tourist. With my family, I spent the weekend in Delft, where I lived 7 years when I studied at the Technical University. Of course, I knew the city was beautiful, but as a student I didn’t pay attention to it, I think. Or I have forgotten, because it must have been 20 years since my last visit to Delft. I had the opportunity to make two sketches: the one above shows the entrance of the building of the Hoogheemraadschap (the waterworks council that keeps the feet of the inhabitants dry), the one below shows the view from our hotel room. The cow statue was meant to keep hotel guests from climbing on the balcony, which was a not so solid remnant of an old fire escape. It won’t take another 20 years before I go back to Delft.

Het afgelopen weekend ervoer ik het verschil tussen wonen in een stad en diezelfde stad te bezoeken als toerist. Met mijn gezin was ik een weekend in Delft, waar ik een jaar of 7 woonde toen ik er studeerde aan de Technische Universiteit. Natuurlijk wist ik dat het een mooie stad was, maar als student lette ik er niet zo op, denk ik. Of ik was het vergeten, want het moet 20 jaar geleden zijn dat ik voor het laatst in Delft was. Ik had gelegenheid om twee tekeningen te maken: hierboven zie je de ingang van het gebouw van het Hoogheemraadschap, hieronder het uitzicht vanuit onze hotelkamer. De koeienbeeld was bedoeld om bezoekers te beletten het balkon te betreden, een overblijfsel van een oude brandtrap. Het zal niet opnieuw 20 jaar duren voordat ik weer eens naar Delft ga!