Last Saturday, the Urban Sketchers Nederland had a Sketch Day in The Hague (organised in cooperation with the USK Den Haag). 70 sketchers came together to sketch around the Plein and the government buildings of the Binnenhof. We started at the Plein (in fact, it was my last sketch of the day) where classic buildings and modern highrises come together, under the watchful eye of William of Orange.

Afgelopen zaterdag hadden de Urban Sketchers Nederland een schetsdag in Den Haag, georganiseerd in samenwerking met USK Den Haag. 70 tekenaars kwamen bij elkaar om te tekenen rond het Plein en het Binnenhof. We begonnen op het Plein, waar klassieke bebouwing en moderne hoogbouw contrasteren onder het waakzame oog van Willem van Oranje.

Due to a miscalculation I was in The Hague very early, so I had time to make some early morning sketches. This one was made near the Central Station.

Door een rekenfoutje was ik erg vroeg in Den Haag, dus ik had tijd voor wat ochtendschetsen. Deze maakte ik vlakbij Den Haag Centraal.

And another early sketch, made from an interior garden of an office complex – a place that would be a very uncomfortable sketching spot on working days, I think.

En nog een vroege tekening, gemaakt vanaf een soort binnentuin van een kantorencomplex – een ongemakkelijke plaats om te tekenen op werkdagen, lijkt me.

The government buildings of the Binnenhof, seen from the Hofvijver (Court’s Pond).

Het Binnenhof gezien vanaf de Hofvijver.

The magnificent building of Steltman Jewellers on the Plaats, near the Hofvijver. We were very lucky that it was the first really warm day of the year – it couldn’t be better for a sketch day. Thanks to all participants and the ladies of USK Den Haag!

Het prachtige gebouw van Steltman Juwelier op de Plaats, vlakbij de Hofvijver. We hadden het geluk dat het de eerste echt warme dag van het jaar was – het weer kon niet beter voor een schetsdag. Dank aan alle deelnemers en de dames van USK Den Haag!