afmetingen_dinosaurussen

A drawing showing the size of dinosuars compared to a human being.

Een tekening over de afmetingen van dinosaurussen in vergelijking met een mens.