dirc_loef_van_horne

This is Dirk Loef van Horne, who lived in the 12th century. He started the building of Slot Loevestein. A drawing for ‘Venster op Nederland’.

Dit is Dirk Loef van Horne, die leefde in de 12de eeuw. Hij gaf de opdracht tot de bouw van Slot Loevestein. Een tekening voor ‘Venster op Nederland’.