Sometimes I have to draw weird things, like this drawing of two happy dwarfs on a mountain top. Even weirder when you realise it is used in german lessons for 17-18 years old pupils.

Soms moet ik vreemde dingen tekenen, zoals deze twee blije dwergen op een bergtop. Nog vreemder als je je bedenkt dat deze tekening gebruikt wordt voor lessen Duits voor 17/18-jarige leerlingen.