It is time for my annual summer holiday report in drawings! And summer it was, even in our destination that is notorious for its rain and fog: England.

Het is weer tijd voor mijn jaarlijkse zomervakantieverslag in tekeningen. En of het zomer was – zelfs in onze bestemming die berucht is om zijn regen en mist: Engeland.

This is one of my first sketches, made in Canterbury. Often, sketching is limited to waiting time – in this case while waiting for lunch.

Dit is een van mijn eerste tekeningen, gemaakt in Canterbury. Schetsen blijft vaak beperkt tot de wachttijden, en deze maakte ik tijdens het wachten op onze lunch.

Of course, we went to London. We stayed at the Crystal Palace camp site in South London. From a nearby street we had a magnificent view on London.

Natuurlijk gingen we ook naar Londen. We verbleven op een camping in Crystal Palace in Zuid-Londen. Vanuit een straat in de buurt hadden we een prachtig uitzicht over Londen.

Buckingham Palace, drawn while we were waiting for the changes of the guards. The military band was playing ABBA songs – we had expected more soldierlike music like marches. Surprisingly (or not?), ‘Dancing Queen’ was not on the set list.

Deze tekening van Buckingham Palace maakte ik tijdens het wachten op het wisselen van de wacht. De militaire kapel speelde liedjes van ABBA, waar we eerder iets militairs zoals marsen hadden verwacht. Verrassend genoeg (of juist niet?) stond ‘Dancing Queen’ niet op het repertoire.

A typical large inn in Cambridge, near our camp site.

Een typische inn in Cambridge, vlak bij de camping.

In Sandringham, our camp site was near Sandringham House, the palace where some members of the royal family are said to spend their holidays. My wife and I walked to Sandringham House, arriving at the gates just when they were closed. So instead of the imposing House, we made a sketch of the St. Mary Magdalene Church – finishing the sketch only just before the gates were closed there too.

In Sandringham lag de camping op loopafstand van Sandingham House, het paleis waar leden van de koninlijke familie hun vakantie schijnen door te brengen. Mijn vrouw en ik liepen er heen en kwamen aan net toen de poorten werden gesloten. Dus in plaats van het paleis te tekenen, moesten we het doen met het St. Mary Magdalene-kerkje. En net nadat we die tekeningen afhadden, gingen ook daar de poorten dicht. 

In the next episode more of the picturesque England. – In de volgende aflevering meer van het pittoreske Engeland.