I promised you more of picturesque England, so here we go.

Ik beloofde jullie meer van het pittoreske Engeland, dus daar gaan we.

A Tea House in Warwick, with a tower of Warwick Castle in the background. In the Castle, we spent a very fine day with knight fights, birds of prey shows, interesting expositions and a stone ball thrown away some 150 meters with a trebuchet (google that!).

Een Tea House in Warwick, met in de achtergrond een toren van Warwick Castle. In het Castle hadden we een mooie dag met riddergevechten, roofvogelshows, interessante exposities en een stenen kogel die 150 meter werd weggegooid met een trebuchet (google dat maar).

In Warwick, the camp site was on a horse racecourse. We had a view on the grandstands. I drew them in the early morning when it was still cool.

In Warwick stond de camping op het binnenterrein van een paardenrenbaan en keken we uit op de tribunes. Ik tekende ze in de vroege ochtend, toen het nog koel was.

On the same day, I made this drawing around sunset.

Dezelfde dag rond zonsondergang maakte ik deze schets.

More picturesque than this restaurant in Cheddar is hard to find. The shop owner was very enthusiastic about our sketches, and he told us that the purple van was still in a good shape.

Pittoresker dan dit restaurant in Cheddar vind je het niet gauw. De eigenaar was enthousiast over onze tekeningen en hij vertelde dat het paarse busje nog goed in vorm was.

The beautiful garden of Coleton Fishacre. The gardeners who came to look at my sketch were glad I made the grass a little greener than it actually was. I think they are doing a great job keeping anything alive at all after weeks of hot, dry weather.

De prachtige tuin van Coleton Fishacre. De tuinlieden die naar mijn tekening kwamen kijken waren blij dat ik het gras wat groener kleurde dan het daadwerkelijk was. Ik denk dat het een prestatie is dat ze nog iets in leven hebben kunnen houden na weken van hitte en droogte.

Next episode we go to sea. – Volgende aflevering gaan we naar zee.