meike

My youngest daughter (6) is a bit of a clown and she likes to make funny faces. One of her faces says ‘Sor-ry, butI didn’t do this’… I guess all parents will recognise it. This is how she drew herself. I love the expression – I couldn’t do better!

Mijn jongste dochter (6) is een beetje een clown en ze houdt ervan om gekke bekken te trekken. Eén van haar gezichten zegt ‘Sorrrry hoor, maar ik heb dit niet gedaan’… iedere ouder herkent dit wel, denk ik. Dit is hoe ze zichzelf tekende. De uitdrukking is bijzonder goed getroffen – ik zou het niet beter kunnen!