loopgraven_v2

The trenches of the First World War. The drawing was made for history lessons.

De loopgraven in de Eerste Wereldoorlog, getekend voor een geschiedenismethode.