Last week, we went on a holiday to France. My first sketch was a very quick one, made on the Place de la Concorde in Paris.

De afgelopen week gingen we op vakantie naar Frankrijk. Mijn eerste tekening was deze snelle schets van de Place de la Concorde.

 

Another sketch from Paris. Looking up to Sacré Coeur from the Place Dalida. Montmartre is one of my favourite quarters of Paris.

Nog een schets uit Parijs, vanaf de Place Dalida omhoogkijkend naar de Sacré Coeur. Montmartre is één van mijn favoriete wijken van Parijs.

After Paris, we moved to Amboise, a town dominated by the Château Royal. This drawing was made on an island in the River Loire.

Na Parijs gingen we verder naar Amboise. De stad wordt gedomineerd door het Château Royal. Ik maakte deze tekening vanaf een eilandje in de Loire.

This is the Chapelle Saint Hubert, part of the Château Royal – one of my favourite sketches during this holiday.

De Chapelle Saint Hubert, deel van het Château Royal – één van mijn favoriete schetsen van deze vakantie.

After Amboise, we went to Honfleur. We have been there quite often, but I think we will go back there again and again.

Na Amboise: Honfleur. In Honfluer zijn we al best vaak geweest, maar ik denk dat we er steeds blijven terugkeren.

 

Honfleur is best known for its vieux Bassin – an inevitable sketching spot.

Honfleur is bekend vanwege het Vieux Bassin – een onvermijdelijke schetsplek.

Mers-les-Bains, a lovely town on the Normandy coast, located between high white cliffs.

Mers-les-Bains, een prachtige badplaats aan de Normandische kust, ingeklemd tussen de hoge witte krijtrotsen.

I love rooftop drawings. I think I have to come back to Mers-les-Bains to make an even more detailed sketch in colour. If you want to see even more of my drawings from France, take a look at this page.

Ik hou van ‘rooftop drawings’. Ik denk dat ik nog eens terug moet naar Mers-les-Bains voor een nog gedetailleerdere tekening in kleur. Als je nog meer van mijn tekeningen uit Frankrijk wil zien, neem dan een kijkje op deze pagina.