Yesterday, I had a workshop in the Taalklas Houten, the school where refugee children learn the dutch language. The theme of this year’s Children’s Book Week is ‘Get the creeps!’, so I wanted to make scary masks with the children. Even if the teachers wanted to keep it calm (‘getting the creeps’ and traumatised refugee children don’t go together well), a lot of scary masks were made. In the group with the youngest children, we made animal masks: cats, rabbits, a bear and a few lions. Two kids made masks with the faces of Ivy – my drawing friend who helps me with these workshops – and me… I assume these weren’t meant to give you the creeps!

Gisteren gaf ik weer een workshop in de Taalklas in Houten, waar vluchtelingenkinderen Nederlands leren. Omdat het thema van de Kinderboekenweek dit jaar ‘Gruwelijk eng!’ is, wilde ik enge maskers maken met de kinderen. Ook al wilden de juffen het kalm houden (griezelen en getraumatiseerde vluchtelingenkinderen gaan niet goed samen), werden er toch heel veel enge maskers gemaakt. In de groep met de jongste kinderen maakten we vooral dierenmaskers: poezen, konijnen, een beer en een paar leeuwen. Twee kinderen maakten maskers met de gezichten van Ivy – mijn tekenvriendin en helpende hand bij deze workshops – en van mij… dat zal toch niet griezelig bedoeld zijn?