Cartoon for lessons german… I don’t know the story behind the picture, so use your imagination!

Cartoon voor lessen Duits… Ik ken het verhaal achter de tekening niet, dus gebruik je fantasie!