hart

The human heart with its atriums and ventricles: traffic jams may be lethal here. Blue parts contain oxygen-poor blood, red parts contain oxygen-rich blood. The drawing below shows the lungs and the lung alveolus, where carbondioxide is taken from the blood and oxygen is put in the blood.

Het menselijk hart met zijn kamers en boezems: verkeersopstoppingen kunnen hier dodelijk zijn. In de blauwe delen zit zuurstofarm bloed, in de rode zuurstofrijk bloed. De tekening hieronder laat de longen en de longblaasjes zien, waar kooldioxide uit het bloed wordt gehaald en zuurstof het bloed in gaat.

longblaasjes