For public health organsiation GGD-GHOR, I made some drawings for information about Hepatitis B (these drawings are used to explain that you don’t get contaminated from a kiss or from sharing food), aimed at status holders (refugees who are allowed to stay in the Netherlands). All information materials are tested in panels before they are published. All participants agreed that in the drawing below, I have drawn a ‘nice man’.

Voor GGD-GHOR maakte ik een serie tekeningen voor voorlichting aan statushouders over Hepatitis B (deze tekeningen worden gebruikt om duidelijk te maken dat je geen besmetting oploopt via een kus of door het delen van eten). Al het informatiemateriaal wordt in panels getest voordat het wordt gepubliceerd. Alle deelnemers waren het er over eens dat ik op de tekening hieronder een ‘lieve man’ had getekend.