volle_leven

Yesterday, we celebrated our 16th wedding anniversary. I made this drawing for my wife, with her favourite poem ‘Het volle leven’ (The full life) by Judith Herzberg.

Gisteren vierden we onze 16de huwelijksdag. Ik maakte deze tekening voor mij vrouw, met haar favoriete gedicht, ‘Het volle leven’ van Judith Herzberg.