Last week, we went on vacation in Germany and France. Today I will post some sketches made in Germany. Above, you see the impressive Schönburg Castle at Oberwesel.

Afgelopen week gingen we op vakantie in Duitsland en Frankrijk. Vandaag post ik wat tekeningen die ik maakte in Duitsland. Hierboven zie je het indrukwekkende Kasteel Schönburg in Oberwesel.

During the week, the weather was a bit unstable. I started this sketch of a very old house in Oberwesel under a weak sun, but I had to hurry to escape a thunderstorm. I could keep my drawing dry, but not myself.

In onze vakantieweek was het weer nogal wisselvallig. Ik begon aan deze tekening onder een zwak zonnetje, maar moest me haasten om te ontkomen aan een zware regenbui. De tekening hield ik droog, mezelf niet.

Next, we visited the Europapark in Rust. Waiting lines were short, so I could only make a very quick watercolour sketch of one of the rollercoasters, circling in and around glass towers.

Vervolgens gingen we naar het Europapark in Rust. De wachtrijen waren kort, dus ik kon alleen een heel snelle schets maken van één van de achtbanen, die in en om glazen torens cirkelt.

After a few days in France, we stayed in Germany again on our way home. We stayed at Zell, on the borders of the river Mosel. On my sketch you can only see a part of our great view

Na een paar dagen in Frankrijk te zijn geweest, stonden we op de terugweg weer in Duitsland, in Zell aan de Moezel. Op mijn schets zie je slechts een deel van ons prachtige uitzicht.