This is the second part of my holiday report in drawings – the french part. Visiting a city with your family, you don’t have too much time to sketch – you have to be fast. Above, you see a quick watercolour sketch made during a coffee break in Colmar.

Dit is het tweede deel van mijn vakantieverslag in tekeningen – het Franse deel. Als je een stad bezoekt met je gezin, heb je mar weining tijd om te tekenen – je moet snel zijn. Hierboven zie je een snelle aquarelschets die ik maakte tijdens een koffiepauze.

I had a little more time for this sketch, drawn from a restaurant terrace. Colmar is certainly a city that deserves another visit.

Voor deze schets, getekend vanaf een restaurantterras, had ik wat meer tijd. Colmar verdient nog eens een bezoek.

When we arrived in Strasbourg, the weather was cold, windy and wet. Branches of a willow tree scratched the sides of our mobile home at night, making creepy sounds (think of nails on a chalk board). The next morning, those creepy branches looked very sweet.

Toen we in Straatsburg aankwamen was het koud, winderig en nat. ‘s Nachts krasten wilgentakken langs de wanden van onze camper, wat een akelig geluid maakte (denk aan nagels op een schoolbord). De volgende dag zagen die akelige takken er heel braaf uit.

During the day, I had only time for a quick sketch, but at the end of the day I walked back to the city (Strasbourg), close to our camping site. This one took a while to draw – a crossing on the Rue de Molsheim.

Gedurende de dag had ik slechts tijd voor een snelle schets, maar aan het eind van de dag liep ik nog even terug de stad (Straatsburg) in, in de buurt van de camping. Deze tekening kostte me behoorlijk wat tijd – een kruispunt op de Rue de Molsheim.