torso_organen

For biology lessons, I made these drawings showing organs in the human body.

Deze tekeningen van organen in het menselijk lichaam maakte ik voor biologielessen voor groep 7 van het basisonderwijs.