The third (and last) conversation plate about the theme ‘Investigate’, for the oldest children of primary schools.

De derde (en laatste) praatplaat over het thema ‘Onderzoeken’, voor de oudste kinderen van de basisschool.