iss_01

For ISS (a company providing facility, cleaning, catering, security services – and more) I made a film in cooperation with Firma Langenberg. I made drawings with characters, objects and backgrounds, Firma Langenberg animated them.

Voor ISS ( een bedrijf dat diensten levert op het gebied van facility, schoonmaak, catering, beveiliging en nog meer) maakte ik samen met de Firma Langenberg een informatiefilm. Ik maakte de tekeningen van karakters, voorwerpen en achtergronden, Firma Langenberg maakte daarmee de animatie.

iss_02