2014_12_02_model_kwc_0001

Last Tuesday, we had a life drawing session with our little skecth club. This is my best result of the evening: a watercolour sketch.

Afgelopen dinsdag hadden we weer een modeltekensessie met onze kleine schetsclub. Dit is mijn beste resultaat van de avond: een aquarelschets.