Last Tuesday, we had our first life drawing session of the year. The sketch above was made with a brushpen and watercolours. More sketches? Click here.

Afgelopen dinsdag kwam ons modeltekenclubje voor de eerste keer dit jaar bij elkaar. De schets hierboven werd gemaakt met een brushpen en aquarelverf. Meer schetsen? Klik hier.