These are two of my best sketches from yesterday evening, when our little life drawing club met again.

Dit zijn twee van mijn beste schetsen van gisteravond, toen ons modeltekenclubje weer bij elkaar kwam.