ruwe_schets

This is a rough sketch for a game board I am working on. The coloured circles will be replaced by different kinds of ‘Smiley-figures’, that (unfortunately) are all yellow. I will show you the progress I make in next posts.

Dit is een ruwe schets voor een spelbord waaraan ik nu werk. De gekleurde cirkels worden uiteindelijk vervangen door verschillende ‘smileys’, die (helaas) allemaal geel zijn. Ik zal de vooruitgang van het werk laten zien in mijn volgende posts.