smiley_spel_v2

This is the coloured version of the game board. As you can see, the smiley figures have been put on the board. The yellow-orange edge of the board will be folded around the board, so it will not be as broad as it appears on this image.

Dit is de kleurenversie van het spelbord. Zoals je kunt zien zijn de smiley-figuren op het bord gezet. De geel-oranje rand wordt deels om het bord heen gevouwen, en zal dus niet zo breed zijn dan hij lijkt op dit plaatje.