maskers

Last weekend, we spent a few days camping. My daughters and I collected some stones and painted ‘African masks’ on it. I was really surprised by their precision and patience.

Het afgelopen weekend zaten we een paar dagen op de camping. Mijn dochters en ik verzamelden stenen en beschilderden ze als ‘Afrikaanse maskers’. Ik was echt verrast door hun precisie en geduld.