I made drawings for a memory game. The game is part of an educational project about ‘gender equality’. In the memory game, the matching cards show a profession executed by a woman and a man.

Ik maakte tekeningen voor een memory-spel. Het spel is onderdeel van een onderwijsproject over ‘gendergelijkheid’. In het spel laten de bij elkaar passende kaartjes een beroep zien, de ene kaart met een vrouw, de andere kaart met een man.