A few more memorycards I made for a eductional project about gender equality.

Nog een paar memory-kaarten die ik maakte voor een onderwijsproject over gendergelijkheid.