Last Saturday, I went to Middelburg for the National Sketch Day of Urban Sketchers Netherlands. Being part of the organisation team, it is always difficult to predict if you have sketching time yourself, but everything went very smooth so I could make a few sketches. The one above was made early in the morning, before the official start of the day.

Afgelopen zaterdag ging ik naar Middelburg voor de Nationale Sketch Day van Urban Sketchers Nederland. Als onderdeel van het organisatieteam is het altijd afwachten of je zelf tijd hebt om te tekenen, maar alles liep op rolletjes, dus ik kon een aantal schetsen maken. Hierboven een tekening die ik al voor de officiƫle start van de dag maakte.

After all formalities were done, I went to the city center. I just sat down at almost the first bench I saw to draw these very old shops and houses.

Na alle plichtplegingen ging ik naar het centrum van Middelburg. Ik ging op (vrijwel) het eerste het beste bankje zitten om deze oude winkels en huizen te tekenen.

A quick sketch before I went to a Winsor & Newton workshop about water colours. I learned a lot about pigments, washings, paper and brushes – I have to check the materials I have been using for years to see if I can make some adjustments.

Een snelle schets voordat ik meedeed aan een workshop van Winsor & Newton over aquarelverf. Ik leerde er veel over pigmenten, wassingen, papier en penselen – ik zal de materialen die ik al jaren gebruik nog eens aan een kritische blik onderwerpen.

It was a very, very nice day. I was very lucky to cooperate with Middelburg urban sketcher Christien van Driel for the organisation of this Sketch Day: she was decisive and flexible and had everything under control. Thank you Christien (and Tom)!

Het was een prachtige dag! Ik heb met veel plezier samengewerkt met de Middelburgse urban sketcher Christien van Driel: ze was daadkrachtig en flexibel en had alles onder controle. Dank je wel, Christien (en Tom)!

More of my Middelburg sketches: click here. – Meer schetsen van mij uit Middelburg sketches: click here.