Yesterday, our little life drawing club met again. These are some of my best results.

Gisteren kwam ons kleine modeltekenclubje weer samen. Dit zijn een aantal van mijn beste resultaten.