10

This drawing was made for an educational publisher. The layout dictated the high narrow shape of the drawing, and that is why I made the house so high. For the workbook of the same method, I had to draw a pile dwelling too, but then the space for the drawing was a lying rectangle. The resulting house became much more ordinary… as you can see below.

Deze tekening is gemaakt voor een schoolboek. De vormgeving van het boek bepaalde de hoge, langgerekte vorm van de tekening, en daarom heb ik het huis zo hoog gemaakt. Voor het werkboek van dezelfde methode, moest ik ook een paalwoning tekenen, maar toen was de ruimte een liggende rechthoek. Het huisje werd daardoor veel gewoner… zoals je hieronder kunt zien.
werkboek_pag_43