Another ‘conversation plate’ for primary school pupils (ages 6-8) about investigation. Define a problem, design tests, make a planning, measure and record results, process the data, etc.

Een andere praatplaat voor basisschoolleerlingen (6-8 jaar) over ‘Onderzoeken’. Beschrijf een probleem, bedenk experimenten, maak een planning, meet en leg meetresultaten vast, verwerk de resultaten, enzovoorts.