Amersfoort 2014

19 february 2014
Three sketches made in Amersfoort. First is a row of houses along the Langegracht (brushpen and watercolours), second is a black-and-white sketch of an unknown street (brushpen), the third is a sketch of the impressive gate called Koppelpoort (fountain pen, watercolours and gel pen on tinted paper).
19 februari 2014
Drie schetsen van Amersfoort. De eerste is van een rijtje huizen aan de Langegracht (brushpen en aquarel), de tweede een zwart-wit schets van een onbekende straat (brushpen) en de derde is een schets van het indrukwekkende bouwwerk de Koppelpoort (vulpen, aquarel en gelpen op getint papier).


30 april 2014
All black lines in the sketches are made with a brush pen, all colours are watercolurs.
30 april 2014
Alle zwarte lijnen: brush pen; alle kleuren: aquarel.